Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Hiệu trưởng

Thầy Cún Thế Quốc
Thầy Cún Thế Quốc

Email liên lạc: c1vantuong.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

LÊ NGÔ BẢO CHÂU
LÊ NGÔ BẢO CHÂU

Ngày sinh: 21/12/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Trình độ :Cử nhân sư phạm tiểu học

Email liên lạc: c1vantuong.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn