Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ sáu, 20/8/2021, 17:39
Lượt đọc: 354

Sách giáo khoa điện tử cho Học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5

Hướng dẫn sử dụng Sách giáo khoa điện tử các khối lớp 1,2,3,4,5

  Để sử dụng Sách giáo khoa điện tử miễn phí mà không cần đăng nhập hay mở tài khoản  Phụ huynh, học sinh vào các link dưới đây 

Các đường link vào Sách giáo khoa điện tử 

- Đối với học sinh Khối lớp 1 (Bộ sách Cánh Diều - NXB ĐHSP), phiên bản điện tử PHHS vào link:

            https://www.hoc10.vn/

 

- Đối với học sinh Khối lớp 2, (Bộ sách Chân trời sáng tạo - NXBGDVN), Khối lớp 3,4,5 (Bộ sách NXBGDVN),   PHHS vào link và chọn khối lớp tương ứng:

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu

 

Trân trọng thông báo!

Tác giả: Trường Vạn Tường

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163