Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ tư, 19/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 2320

Các tài liệu - văn bản Chương trình GDPT 2018

Một số nội dung giúp Giáo viên, Cha mẹ học sinh nghiên cứu về Chương trình GDPT 2018

Một số nội dung giúp giáo viên,  Cha mẹ học sinh nghiên cứu về Chương trình GDPT 2018:
-   CTGDPT 2018 với chương trình tổng thể, chương trình các môn học lớp 1 (đính kèm)
-   Các clip thông tin do Bộ GDĐT cung cấp 
-  Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
-   Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (có trong báo cáo SK HKI)
-  Các sách giáo khoa lớp 1 được các nhà xuất bản cung cấp (GV và PH có thể tham khảo bản điện tử trên các trang hanhtrangso.nxbgd.vn và sachcanhdieu.com) theo danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163