Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ năm, 9/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 1120

CHUYÊN ĐỀ "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIẾNG VIỆT VÀ DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH.

Ngày 07/01/2020 chuyên môn trường Tiểu học Vạn Tường tổ chức chuyên đề "Nâng cao chất lượng ra đề kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt" với sự hướng dẫn của cô Lê Ngô Bảo Châu - Phó hiệu trưởng nhà trường và chuyên đề "Dạy học Lịch sử ở Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh" với trình bày do

                                  Cô Lê Ngô Bảo Châu - Phó hiệu trưởng - trình bày chuyên đề

 

o

 

 

                                                                       Cô Bùi Thị Hương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 trình bày nội dung.

 

 

Tác giả: CHUYÊN MÔN

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163