Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ sáu, 28/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 1273

HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG "Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học"

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2020 trường tiểu học Vạn Tường đã tổ chức hội nghị cấp trường "Triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp Tiểu học".

Tác giả: Vạn Tường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163