Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ tư, 2/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 327

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời - Năm 2019

Sáng ngày 30/9/2019, trường tiểu học Vạn Tường đã phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2019 cho toàn thể CB-GV-NV, cùng các em học sinh 5 khối lớp.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163