Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ năm, 23/9/2021, 15:23
Lượt đọc: 241

MĨ THUẬT 2 - TUẦN 3,4 - BÀI 2: Những con vật dưới đại dương

Bài học giúp học sinh: Nhận biết được nét, chấm màu, hình trong tranh. Nhận được vẻ đẹp phong phú, đa dạng của các loài vật dưới đại dương. Kết hợp hài hòa chấm, nét, hình màu trong vẽ hình và trang trí. Vẽ và trang trí được 1 loài vật dưới biển

Tác giả: Trường Vạn Tường

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163