Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

15 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận. Điện thoại :(028) 38442434