Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
15 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận. Điện thoại : 028 38442434

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích