Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ năm, 28/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1264

Học Tiếng Việt thông qua nghệ thuật - Năm học 2019-2020

Văn bản số: 653/GDĐT-TH ngày 27/11/2019 của Phòng GDĐT quận Phú Nhuận về việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình “Học Tiếng Việt thông qua nghệ thuật” năm học 2019-2020.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163