Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ ba, 18/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 1123

Hướng dẫn v/v tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2019-2020

Văn bản hướng dẫn v/v thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học quận Phú Nhuận, năm học 2019 - 2020

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164