Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Cập nhật : 10:50 Thứ tư, 4/8/2021
Lượt đọc: 246

Công văn số 321/KH-PGDĐT-TH ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch kiểm tra điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và lớp 2

Số/Ký hiệu: 321/KH-PGDĐT-TH
Ngày ban hành: 3/8/2021
Ngày có hiệu lực: 3/8/2021
Người ký: Võ Cao Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 32-pgdvb-321-kh-kiem-tra-dieu-kien-lop-1-2-2021-2022_48202110.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163