Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn số 2337 /SGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-cv-2337-hd-tiep-nhan-hs-hoc-noi-cu-tru202108270001_392021173038.pdf
2337 /SGDĐT-GDTHVĂN BẢNSGDĐT TPHCM03-09-2021
2 Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3508-bgddt-gdtrh238202110911_39202116565.docx
3508/BGDĐT-GDTrH VĂN BẢNBộ GDĐT03-09-2021
3 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 22-09-2021tt-bgddt-thong-tu-day-hoc-truc-tuyen-1942021163653_208202111339.PDF
09/2021/TT-BGDĐTVĂN BẢNBộ GDĐT20-08-2021
4 Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân TPHCM Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyetdinh2999-ubnd-vxkehoachnamhoc2021-2022208202192735_2082021173212.pdf
2999/QĐ-UBNDVĂN BẢNUBND TPHCM20-08-2021
5 Công văn số 325/KH-PGDĐT-TH ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Về Hướng dẫn ghi hình các tiết dạy phục vụ dạy học qua internet cấp Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pgd-kh-ghi-hinh-tiet-day-2122_1382021162839.doc
325/KH-PGDĐT-THVĂN BẢNPGDĐT QPN13-08-2021
6 Công văn số 2236/GDĐT-GDTH ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về Hướng dẫn ghi hình các tiết dạy phục vụ dạy học qua internet cấp Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-cv-2236-huongdan-ghihinh-tietday202108120001_1382021162425.pdf
2236/GDĐT-GDTHVĂN BẢNSGDĐT TPHCM13-08-2021
7 Công văn số 321/KH-PGDĐT-TH ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch kiểm tra điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và lớp 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-pgdvb-321-kh-kiem-tra-dieu-kien-lop-1-2-2021-2022_48202110.pdf
321/KH-PGDĐT-THVĂN BẢNPGDĐT QPN04-08-2021
8 Công văn số 316/PGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhà trường cấp Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 29-pgd-2021-cv-326huong-dan-xay-dung-ke-hoach-giao-duc-nha-truong_307202110.docx
316/PGDĐT-GDTHVĂN BẢNPhòng GDĐT Quận Phú Nhuận30-07-2021
9 Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch của nhà trường cấp Tiểu học.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20-2345bgddtgdth_307202110.pdf
2345/BGDĐT-GDTHVĂN BẢNBộ GDĐT30-07-2021
10 Công văn Số 2116/SGDĐT-CTTT ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về Thực hiện Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố trong ngành giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 27-2116-vb-thuc-hien-cong-van-2468_307202110.pdf
2116/SGDĐT-CTTTVĂN BẢNSGDĐT TPHCM30-07-2021
11 Thông tư số 20/20218/TT-BGDĐT ban hành Quy địmh chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11-tt-202018tt-bgddt-ngay-2282018-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-g_165202121.PDF
20/20218/TT-BGDĐTVĂN BẢNBGDĐT16-05-2021
12 Về bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 25-1295-boiduong-gv-cungung-sgk1252021155822_155202120.pdf
1295/GDĐT-TH VĂN BẢNSở GDĐT-TPHCM15-05-2021
13 CV1188/QĐ-UBND ngày 6/4/2021 về Quyết định danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong từ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20-1188-phe-duyet-sgk-2_252021111539.pdf
1188/QĐ-UBNDVĂN BẢNUBND TPHCM02-05-2021
14 Công văn 1156/BGDĐT-GDTH về việc triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_1156_trien_khai_giai_phap_day_hoc_tieng_viet_lop_1_tren_truyen_hinh_283202123.pdf
1156/BGDĐT-GDTHVĂN BẢNVẠN TƯỜNG22-03-2021
15 QUYẾT ĐỊNH "Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11_709_danh_muc_sach_l2_272202110.pdf
709/QD-BGDĐTVĂN BẢN 27-02-2021
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích