Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ tư, 8/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 483

CÔNG ĐOÀN SINH HOẠT NGÀY 08/03 - NĂM 2017

Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch Công đoàn 

Sinh hoạt ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

 

Tặng Giấy khen "Phụ nữ 2 giỏi" tổ công đoàn 1 

 

Tặng Giấy khen "Phụ nữ 2 giỏi" tổ công đoàn 2

Tặng Giấy khen "Phụ nữ 2 giỏi" tổ công đoàn 3

Trò chơi "Đua xe đạp chậm" 

 

Phát thưởng các hội thi 

Tác giả: Công đoàn Vạn Tường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163