Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ tư, 1/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 1815

Đại hội Đảng viên Chi bộ Vạn Tường nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày 31/12/2019, Chi bộ trường tiểu học Vạn Tường tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2023 nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu cấp ủy và các chức danh chủ chốt của chi bộ nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023 đạt hiệu quả cao.

Tác giả: Vạn Tường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163