Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Hồ Văn Huêthhovanhuehttps://thhovanhue.hcm.edu.vn4514
2 Tiểu Học Cao Bá Quátthcaobaquathttps://thcaobaquat.hcm.edu.vn3555
3 Tiểu Học Nguyễn Đình Chínhthnguyendinhchinhhttps://thnguyendinhchinh.hcm.edu.vn1419
4 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG BAthdongbahttps://thdongba.hcm.edu.vn1364
5 Tiểu Học Phạm Ngọc Thạchthphamngocthachhttps://thphamngocthach.hcm.edu.vn967
6 Tiểu Học Lê Đình Chinhthledinhchinhphunhuanhttps://thledinhchinhphunhuan.hcm.edu.vn807
7 Tiểu Học Trung Nhấtthtrungnhathttps://thtrungnhat.hcm.edu.vn606
8 Trường Tiểu Học Đặng Văn Ngữ thdangvannguhttps://thdangvanngu.hcm.edu.vn517
9 Tiểu Học Chí Linhthchilinhhttps://thchilinh.hcm.edu.vn464
10 Tiểu Học Vạn Tườngthvantuonghttps://thvantuong.hcm.edu.vn294
11 Tiểu Học Sông Lôthsonglohttps://thsonglo.hcm.edu.vn267
12 Tiểu Học Cổ Loathcoloahttps://thcoloa.hcm.edu.vn81

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87