Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Hồ Văn Huêthhovanhuehttps://thhovanhue.hcm.edu.vn4594
2 Tiểu Học Cao Bá Quátthcaobaquathttps://thcaobaquat.hcm.edu.vn3747
3 Tiểu Học Nguyễn Đình Chínhthnguyendinhchinhhttps://thnguyendinhchinh.hcm.edu.vn1480
4 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG BAthdongbahttps://thdongba.hcm.edu.vn1374
5 Tiểu Học Phạm Ngọc Thạchthphamngocthachhttps://thphamngocthach.hcm.edu.vn999
6 Tiểu Học Lê Đình Chinhthledinhchinhphunhuanhttps://thledinhchinhphunhuan.hcm.edu.vn814
7 Tiểu Học Trung Nhấtthtrungnhathttps://thtrungnhat.hcm.edu.vn609
8 Trường Tiểu Học Đặng Văn Ngữ thdangvannguhttps://thdangvanngu.hcm.edu.vn535
9 Tiểu Học Chí Linhthchilinhhttps://thchilinh.hcm.edu.vn464
10 Tiểu Học Vạn Tườngthvantuonghttps://thvantuong.hcm.edu.vn326
11 Tiểu Học Sông Lôthsonglohttps://thsonglo.hcm.edu.vn274
12 Tiểu Học Cổ Loathcoloahttps://thcoloa.hcm.edu.vn89

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163