Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ hai, 4/10/2021, 17:16
Lượt đọc: 35

WEEK 3 - GRADE 4 - UNIT 1 - Lesson 4

Mời các em học sinh vào link bên dưới:

https://youtu.be/o6LJocFbJ74

Tác giả: admin
Nguồn tin: PGD QUẬN PHÚ NHUẬN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163