Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Chủ nhật, 9/5/2021, 20:1
Lượt đọc: 101

HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1 - TUẦN 35 (từ 10.5.21 đến 14.5.21)

Thực hiện Công văn số 1294/SGDĐT-VP của Sở giáo dục đào tạo TPHCM ngày 05/05/2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình NH 2020-2021, nhà trường thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến TUẦN 35 (Từ ngày 10.5.2021 đến ngày 14.5.2021) như sau

Học sinh học online qua ứng dụng Google Meet

- Cách 1: PH dùng vi tính có liên kết Gmail đăng nhập vào link do GV hoặc GVBM cung cấp.

- Cách 2: PH dùng di động thì tải ứng dụng Meet và nhập mã do GV hoặc GVBM cung cấp

- HS tham gia lớp trước 5-10 phút, chấp hành các quy định trong thời gian học của GV;  tham gia học đầy đủ vì sẽ điểm danh như học trên lớp. Học sinh chuẩn bị đầy đủ tập, SGK và dụng cụ học tập khi tham gia học trưc tuyến.

 

Thời gian học: 8g - 10g ; Thứ ba 11/05/2021

Tên GV giảng dạy: Nguyễn Võ Bảo Ngọc - Môn: Tiếng Việt - Ôn tập cuối năm; 

Tên GV giảng dạy: Nguyễn Thị Mai - Toán: Ôn tập về thời gian

 

Thời gian học: 10g - 11g ; Thứ ba 11/05/2021

Tên GV giảng dạy: Trần Thị Mẫn - Môn: Tiếng anh -   Ôn tập

 

Thời gian học: 8g - 10g ; Thứ tư 12/05/2021

Tên GV giảng dạy: Nguyễn Võ Bảo Ngọc - Môn: Tiếng Việt - Ôn tập cuối năm; 

Tên GV giảng dạy: Nguyễn Thị Mai - Toán: Ôn tập

Tác giả: Khối 1

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163