Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ tư, 29/9/2021, 22:33
Lượt đọc: 89

LTLC 2 - TUẦN 5 - chủ đề: BỐ MẸ YÊU THƯƠNG - B1_BỌ RÙA TÌM MẸ (T4_ Từ chỉ đặc điểm)

Mời các em vào đường link bên dưới:

https://youtu.be/z19vRDr-vBY

Tác giả: admin
Nguồn tin: VẠN TƯỜNG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163