Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ tư, 29/9/2021, 22:33
Lượt đọc: 51

TIẾNG VIỆT 2- TUẦN 5 - BÀI 2: "CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ"

Mời các bạn vào link bên dưới:

https://youtu.be/3veNna8yCAo

Tác giả: admin
Nguồn tin: VẠN TƯỜNG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163