Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ tư, 29/9/2021, 22:33
Lượt đọc: 54

TOÁN 2 -TUẦN 5 - Tiết1 "PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10"

Mời các em vào đường link bên dưới:

https://youtu.be/CGmNB4IKzrs

Tác giả: admin
Nguồn tin: VẠN TƯỜNG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163