Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ bảy, 1/1/2022, 8:47
Lượt đọc: 87

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

(Thực hiện theo tinh thần TT 30/2014/TT-BGDĐT, TT 22/2016/TT-BGDĐT và TT 27/2020/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học)."

Tác giả: admin
Nguồn tin: PGD

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163