Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Chủ nhật, 2/5/2021, 11:27
Lượt đọc: 295

THÔNG BÁO VỀ SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 - Năm học: 2021-2022

Trường tiểu hoc Vạn Tường xin thông báo dến quý PH về việc sử dụng SGK Lớp 1 cho NH 2021-2022 tại trường TH Vạn Tường như sau: 1. Các môn học như Toán, TV, Đạo đức, TNXH, Nghệ thuật , giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm sử dung bộ sách “Cánh Diều” là một trong các bộ sách giáo khoa lớp một được Bộ GDĐT phê duyệt sử dụng từ năm học 2020 - 2021. 2. Về Sách Tiếng Anh sử dụng bộ Tiếng Anh 1 (Family and Friend) – National

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163