Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ tư, 4/8/2021, 17:10
Lượt đọc: 197

Một số kỹ thuật dạy học tích cực

Tài liệu cung cấp thầy cô 1 số kỹ thuật dạy học tích cực góp phần phát triiển năng lực, phẩm chất cho học sinh

Tác giả: Trường Vạn Tường
Nguồn tin: SỞ GDĐT TPHCM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163