Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thứ năm, 20/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 1254

Ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19

Về việc tổ chức các khóa ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19

Sau dây là văn bản về tổ chức các khóa ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, hướng dẫn đăng nhập cho GV và HS. Mỗi thầy cô sẽ đăng nhập và đăng bài giúp  HS vào tài khoản cá nhân để đăng nhập  ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.

Tài khoản được cấp sẽ thông báo sau.

Xin cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm phối hợp cùng nhà trường trong việc ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163