Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh,thân thiện. Nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Sổ tay sức khoẻ phòng chống covid-19
Sổ tay sức khoẻ phòng chống covid-19

30/7/2021 18:36

Sổ tay sức khoẻ là toàn bộ cách bảo vệ sức khoẻ mùa dịch do đội ngũ bác sĩ, giảng viên, đoàn viên thanh niên của Trường ĐH Y Dược TP.HCM biên soạn. Mọi ...

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164